Sommeraktiviteter for barn og unge

Barn som drar i tau

Også i sommer er det et godt og variert aktivitetstilbud til barn og unge i Asker. Alt fra ulike sommercamper og idrettsleire til håndarbeid og matlaging.

Her på Hva skjer i Asker finner du en god oversikt over de ulike tilbudene innen idrett, kultur og frivillighet som finnes i kommunen til enhver tid. Nå i sommer finner du ulike sommercamper og idrettsleire for barn og unge, gårds- og museumsbesøk, konserter og aktivitetsdager. Noen arrangementer og aktiviteter er gratis eller har flere gratisplasser, andre koster en del. Alle kan melde seg på, men av smittevernhensyn er det begrenset antall plasser per aktivitet. Aktivitetskalenderen oppdateres fortløpende av både frivillige, private og kommunale aktører, så det gjelder å følge med.

Her finner du oversikten over alle sommeraktivitene

Asker kommune har også en rekke tilbud til barn og unge i sommerferien som en del av det ordinære tjenestetilbudet. Dette gjelder blant annet fritidsklubber, svømmehaller og bibliotek, som holder helt eller delvis åpent i sommer. Kommunen stiller også idrettshaller til disposisjon for å skape gode møteplasser og aktiviteter for barn og unge i sommer. I tillegg finnes det en rekke tilbud i regi av ideelle organisasjoner og private aktører.

- Koronapandemien preger mange, men kanskje spesielt barn og unge som har mistet flere viktige sosiale arenaer under pandemien. Vi er derfor glade for at vi i sommer kan legge til rette for at flest mulig barn og unge i Asker kan delta på ulike sosiale arenaer og oppleve glede, mestring og læring. Kanskje kan de også treffe nye venner? sier ordfører i Asker Lene Conradi.

Tilbudene er et resultatet av en skikkelig koronadugnad
Utdanningsdirektoratet har gitt tilskudd på 11,7 millioner kroner til  sommeraktiviteter for barn og unge i Asker kommune.  

- Sammen med våre samarbeidspartnere legger vi til rette for et bredt spekter av nye sommeraktiviteter, slik at flest mulig kan ha noe å glede seg til i en tid som er ekstra krevende for mange. Vi håper at tilbudet også bidrar til at flere vil delta i varige organiserte fritidsaktiviteter som har en positiv innvirkning på barn og unges fysiske og psykiske helse, sier Morten Håland, ansvarlig for koordinering av sommeraktivitetene i Asker kommune.