samling i plenum etter terapeutiske øvelser i smågrupper
Foto: Grethe Nordhelle

Studiet går over 8 helger fra slutten av august 2023- april 2024

Integral terapi er en unik terapiform, basert på lang

terapeutisk praksis og livserfaring.   Dyp forståelse av

gammel østlig visdom i forening med moderne psykologi gir

studiet en helhetlig tilnærming: Det fysiske og psykiske

individet, individet i nærmiljøet, samfunnet og naturen,

samt et spirituelt perspektiv står sentralt.

Studiet er godkjent med 72 timer som vedlikeholdskurs

for psykologspesialister. Studiet er også åpent for andre

helse-og sosialarbeidere, og mennesker som har realkompetanse

dvs. livserfaringer som gjør de godt egnet til å bli terapeut.

 

Studiet er samtidig et tilbud om en dypere realisering

av menneskets sanne natur.

 

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Integral psykologisk institutt, Hvalstad
hver morgen på studiesamlinger starter med yogiske øvelser
Fotokreditt: GRethe Nordhelle