Sykkel
Gratis

Har du helseutfordringer knyttet til kreft, og behov for støtte og hjelp til å mestre hverdagen med kronisk sykdom og/eller senskader?

Har du helseutfordringer knyttet til kreft, og behov for støtte og hjelp til å mestre hverdagen med kronisk sykdom og/eller senskader? Vi tilbyr temasamlinger med rom for støtte og veiledning, undervisning og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon. 

Sted: Festsalen Røykenbadet 

Tidspunkt: Kl. 13:00 - 15:00 

Dato og tema for samlingene: 

Torsdag 29. september: Å leve med kreft 

Torsdag 27. oktober: Fysisk aktivitet og kreft 

Torsdag 24. november: Kosthold og kreft 

Tirsdag 6. desember kl. 13.30 - 15: Arbeid og rettigheter ved kronisk sykdom (NB! Påmelding til denne dagen innen 25.11.22)

 

Ta gjerne kontakt på telefon hvis du er interessert i å delta på en eller flere av samlingene: 

Tlf.: 469 58 073 / 900 86 360 

Mer om Helsefremmende og forebyggende tjenester