Tomater
Gratis

Har du helseutfordringer knyttet til diabetes type 2, og behov for støtte og hjelp til å mestre hverdagen med kronisk sykdom?

Har du helseutfordringer knyttet til diabetes type 2, og behov for støtte og hjelp til å mestre hverdagen med kronisk sykdom?

Vi tilbyr temasamlinger med rom for støtte og veiledning, undervisning og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon. 

Sted: Festsalen Røykenbadet 

Tidspunkt: Kl. 13:30 - 15:00

Dato og tema for samlingene: 

Tirsdag 6. september: Fysisk aktivitet ved diabetes type 2 

Tirsdag 11. oktober: Kosthold ved diabetes type 2 

Tirsdag 8. november: Å leve med diabetes type 2 

Tirsdag 6. desember: Arbeid og rettigheter ved kronisk sykdom 

 

Ta gjerne kontakt på telefon hvis du er interessert i å delta på en eller flere av samlingene: 

Tlf.: 482 62 497 / 911 89 048 

Mer om Helsefremmende og forebyggende tjenester