Velkommen til Fontenehuset Asker avdeling Tofte
Gratis

Møteplass med arbeidsfellesskap for oss som har eller har hatt psykisk helseutfordringer. Vi skaper gode og meningsfulle dager sammen.

Lavterskeltilbud, bare å møte opp! Vi baserer driften på likeverd, relasjoner og frivillighet.

Fontenehuset er et arbeidsfellesskap hvor vi drifter avdelingen på Tofte sammen, ved å jobbe side om side tilpasset ditt tempo og dagsform. Alt arbeid vi gjør er frivillig og du velger selv hvor mye og ofte du vil delta. Medlemmer og medarbeidere er med å skape innholdet i dagene sammen. Vi har fokus på å støtte hverandre ut i arbeid og studier. Vi skaper også et sosialt program, hvor vi planlegger og gjør fritidsaktiviteter sammen. Fontenehus er en plattform for fellesskap og nettverksbygging, både sosialt og i studie- og arbeidsliv.

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om Fontenehuset Asker