På topptur til Bjønnåsen 1. september 2021
Foto: Kaja Høgås, turleder
Gratis

DNT Aktiv Asker Syd er treningsturer på ulike steder i Asker Syd (Gamle Røyken og Hurum kommune) og retter seg mot de som ønsker å gå turer i god gangfart som gir litt puls. Turene er for aktive voksne og går i nærmiljøet. Vi går treningstur hver torsdag kl. 17:00. Hensikten med tilbudet er: - Turer i rask gange som gir god trening. - Nærmiljøturer som krever lite tid og planlegging. - Gode friluftsopplevelser. - Sosialt, blir kjent med andre med samme interesser. Turgruppa har egen Facebook-side: DNT Aktiv Asker Syd. Følg med her for løpende arrangementsbeskrivelser.

DNT Aktiv Asker Syd er et tilbud i DNT Drammen og Omegn. Turene er gratis, men vi blir takknemlige om du også melder deg inn i organisasjonen vår: https://drammen.dnt.no/medlemskap/

→ Her kan du lese mer om aktiviteten

Mer om DNT Aktiv Asker Syd